Vi bygger digitale produkter fra A til Å
FRA IDÉ TIL FERDIG PRODUKT
Vi er et digitalt produktbyrå som hjelper deg fra idé til ferdig lansert produkt. Har du eller din virksomhet en idé til et digitalt produkt og ingen til å lage det for deg? Da har vi teamet for deg.
AV OG FOR BEDRIFTSBYGGERE
Vi startet Pepper IT AS fordi vi hadde behov for digital produktkompetanse i egne oppstartsbedrifter. I dag har vi både nye bedrifter og noen av de mest kjente eiermiljøene i Norge som kunder.
FELLES ØNSKE OM Å SKAPE OG FORBEDRE
Vår modell er å jobbe direkte med eiere, toppledere og forretningsutviklere, med deres prioriterte prosjekter, der det ikke er kapasitet i organisasjonen til å drive det frem. Det ansvaret tar vi. Eiere er interessert i effektiv verdiskapning, og det er styrende i våre prosjekter.
SMÅ OG EFFEKTIVE TEAM
Prosjektene utføres av små, selvstendige team som settes sammen i forhold til kompetansebehov. Kompetansen hentes fra kjente konsulentselskaper og teknologimiljøer i Norge som du sikkert allerede har hørt om. Vi har også startet å rekruttere egne konsulenter.
SOLID KOMPETANSE
Teknologimiljøene tilbyr noen av sine beste ressurser til våre prosjekter fordi vi gir helhetsansvar for et digitalt sluttprodukt i direkte dialog med beslutningstagerne. Det gir minimalt med byråkrati og rask fremdrift. Våre team jobber selvstendig med den nyeste teknologien, har ende-til-ende ansvar og medbestemmelse, og ser direkte resultat av eget arbeid. Dette er en type prosjekter som de store konsulentkjøperne i Norge ikke tilbyr, men som konsulentene i kompetansemiljøene drømmer om å være en del av.
BYGG DET DU DRØMMER OM
Eksempler på hva vi har laget er programvare for lesing og styring av sensorer som normalt brukes i selvkjørende biler, og en applikasjon som kjører i en nettleser for produksjon av 3D-animasjoner og effekter. Andre eksempler er innenfor områdene apper, skyløsninger, IoT-løsninger, APIer, eller omskriving av eksisterende applikasjoner til ny teknologi. Vår kode og løsninger brukes i produkter hver eneste dag i hele Norge (og i utlandet).
SI HEI TIL OSS, SÅ TAR VI DET DERFRA
Kanskje har du hørt om oss fra en kunde? Uansett, vi vil gjerne høre om ditt produkt eller din produktidé, og hvordan tidsplanen ser ut. Basert på dine behov setter vi opp et team for deg.

Si hei til daglig leder:

Morten Løhre, +47 900 35 550
morten.lohre@pepperit.no
2019 - © Pepper IT AS | Apotekergaten 10, 0180 OSLO | Org.nr. NO 922 618 917 MVA